Yargıtay’dan emsal karar: Memur eşe nafaka yok

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, devlet memuru eşe sefalet nafakası ödenmemesi yönünde karar verdi.

Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda memur olan eşe fakirlik nafakası bağlanmasına lüzum olmadığı vurgulandı. Kararda şöyle denildi:

“Toplanan delillerden sanık-karşısında davacı kadının öğretmen olduğu, aralıksız ve tatmin edici gelirinin bulunduğu, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Sefalet nafakası isteminin reddi gerekirken yazılmış şekilde karar verilmesi dürüst görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Tarafların gerçekleşen sosyal ve idareli durumlarına, nafakanın niteliğine, günün hesaplı koşullarına göre 2010 doğumlu ortak çocuk yararına takdir edilen iştirak nafakası çoktur. Mahkemece Türk Uygar Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha yerinde nafakaya hükmedilmesi gerekir.”

Yorum yapın