TTB: Sağlık Bakanlığı 2022 yılı bütçe önerisi yeniden düzenlenmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkezi Yönetim Bütçesi içinde Sağlık Durumu Bakanlığı bütçesinin payının, yıllar içinde büyük bir değişim göstermediğine muhabere ederek her yerde düzenleme istedi.

TTB: Sağlık Bakanlığı 2022 yılı bütçe önerisi yeniden düzenlenmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nce, 15 Ekim 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Sağlık Durumu Bakanlığı 2022 yılı bütçe önerisinin yeniden düzenlenmesi istendi.

TTB’den yapılan açıklamada, 2022 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu Teklifi’nin, 15 Ekim 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulduğu hatırlatılarak, Merkezi Yönetim Bütçesi içinde Afiyet Bakanlığı bütçesinin payının, yıllar içinde büyük bir değişim göstermediğine muhabere edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Son üç yılın merkezi yönetim bütçe teklifi incelendiğinde, genel bütçenin 2020 yılında yüzde 5,27’si, 2021 yılında yüzde 5,77’si ve 2022 yılında da yüzde 6,63’ü (116 milyar 37 milyon TL) Afiyet Bakanlığı bütçesinin açılış ödeneği olarak önerge edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı bütçesi başlangıç ödeneği, TL bazında bir önceki yıla kadar 2020 yılında takriben yüzde 22’lik, 2021 yılında yaklaşık yüzde 32’lik ve 2022 yılında da yaklaşık yüzde 50’lik artış içermektedir.

bununla beraber, Sıhhat Bakanlığı’nın teknoloji ve sarf malzemesi giderlerinin büyük bir bölümü ile büyük kasaba hastanelerinden hizmet satın alma ve kira bedeli iyice dövize dayalı olduğundan, TL’de yaşanan değer kaybı (devalüasyon) dikkate alındığında, laf konusu artışın diğer bir boyutu ortaya çıkmaktadır. Buna tarafından, 2022 yılında bir önceki yıla tarafından çoğalma yüzde 50 yok, şimdilik kaydı ile dolar bazında yüzde 13,6, avro bazında da yüzde 16,8’dir.

Sıhhat Bakanlığı 2022 yılı bütçesi, Cumhurbaşkanlığı teklifinin üç katına çıkartılmalı, 350 milyar TL olmalıdır.”

Açıklamada, hekimler ve sağlık emekçilerinin yoksullaştığı ve geçinemez ışık halkası geldiği de belirtilerek, ”Bütçe teklifinde hekimlerin ücret ve emekli aylığına tesir edecek 7200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en düşük yüzde 150 oranında artış yapmaya olanak verecek düzenleme yapılmalıdır. Aylık gelirde performans ücretinin payı yüzde 10-15’i geçmemelidir” ifadesine de yer verildi.

Yorum yapın