SGK duyurdu! Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son günün 30 Kasım olduğunu anımsattı.

SGK’den yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 30 Eylül’de sona eren 7326 sayılı kanun zarfında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021’e değin yapılacak. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021’de sona erecek. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için birincil iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan muamele etmek isteyenlerin başvuruları sonucunda manâlı miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet’ten yapılabildiği gibi SGK’nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, internet veya mobil bankacılığından da yapılabiliyor.

 Yapılandırmaya başvuranlar 1 milyonu aştı

Yapılandırma Kanunu zarfında, 1 milyonun üzerinde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, düşüncesiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, meslek kazası, meslek hastalığı ya da malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (BONO-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı.

Yapılandırılan prim borçlarının gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Imalatçı Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi.

Taksitle ödemeyi seçim edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeme imkanı buldu.

Kazanç testi için de son tarih 30 Kasım

Bugüne kadar hiç kazanç testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi yaptırmaları durumunda meydana çıkan sonuca kadar, geliri minimum ücretin üçte birinin aşağıda olanların bütün borçları silinecek ve primleri devlet göre ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sıhhat hizmetinden de bedava yararlanabilecek.

Bu yılın nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ait gecikme zammı ve geç kalma cezası alınmaksızın yalnızca prim borç asıllarını 31 Aralık 2021’e dek ödeyebilecek.

Yorum yapın