Milli Eğitim Şurası 7 yıl aradan sonra toplanıyor 32 bin görüş tartışılacak

Milli Eğitim Şûrası yedi sene aradan daha sonra, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlıca temasıyla, bugün Ankara’da başlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için öbür fikirler 3 gün boyunca tartışılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “en yüksek danışma kurulu” olarak nitelendirilen Ulusal Eğitim Şurası 7 sene aradan daha sonra ilk olarak toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde bugün başlayacak şura 3 gün sürecek. Ana teması “Eğitimde fırsat eşitliği” olan şuranın gündemi “Esas eğitimde fırsat eşitliği”, “Mesleki eğitimin geliştirilmesi” ve “Öğretmenlerin mesleki gelişimi” olarak belirlendi. Edinilen bilgiye göre; şura için 32 bin 643 gösterme geldi.

Milli eğitim şuraları, eğitim politikalarını belirleyen fazla manâlı toplantılar. Burada alınan kararlar bağlayıcı oluyor. Son şura Aralık 2014’te yapılmıştı.

Alınan kararlar önemli

Milli eğitim şuraları, Türk milli eğitim sistemini ilerletmek, niteliğini güçlendirmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları kavga etmek ve tavsiye kararları edinmek üzere toplanıyor. 3 gün boyunca sürecek şurada kararlar, toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla alınacak ve öğüt niteliği taşıyacak.

Mektep öncesine erişim artmalı

MEB Şurası’nda özel ihtisas komisyonlarında görüşülmesi isteğiyle bakanlığa gönderilen “esas eğitimde fırsat eşitliği”ne karşın önerilerden en uyarı çekenler şöyle:

– 5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100’e ulaştırılması için zorunlu fiziki ve beşeri imkanlar sağlanmalıdır. Keza 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları artırılmalıdır.

– Hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilmelidir.

– Okul öncesi eğitimin önemi ve eğitime erişim fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları (ulus spotu vb.) yapılmalıdır.

– 37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ilk önce kaynaştırma yoluyla eğitime katılımları sağlanmalıdır.

– Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzak canlı dersleri de içerecek harmanlanmış (hibrit) eğitim modelleri geliştirilmelidir.

– Bütün okullarda bedava öğle yemeği ve beslenme desteği sağlanmalıdır.

– Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ailelerin maddesel yükünün azaltılması amacıyla incelemeler yapılmalıdır.

– Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimi ve devamını sağlamaya karşın teknik ve yapısal düzenlemeler iyileştirilmelidir. Çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, göçmenlik gibi nedenlerle yaşanan devamsızlık ve okul terki sorunlarının çözümüne karşın okul aile iş birliği ile tedbirler geliştirilmelidir.

– Kırsal alandaki çocuklar ilk önce almak üzere öğrencilerin kültürel gelişimleri için tiyatro, sergi, müze gezisi gibi etkinlikler kapsamında etkinlikler yapılmalı, gezici tiyatro, sergi vb. programlar düzenlenmelidir.

– Eğitim kurumlarında sağlık personeli (hemşire), teknik eleman ve güvenlik personeli istihdam edilmelidir.

– Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması tekrar yapılandırılarak daha işlevsel hâle getirilmelidir.

Yorum yapın