Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche için karar verildi

Rekabet Kurulu göre Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen soruşturmanın kararına göre, rekabete tutarsız hareket etmedikleri gerekçesiyle yönetimsel para cezası verilmedi.

Rekabet Kurulu, 5’li grup olarak adlandırılan Almanya’da oturmuş Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak, bu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Rekabet Kurumu tarafından Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan, “Kayıtlı bir mülk veya hizmet piyasasında aracısız olarak veya dolambaçlı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, düzenli eylemler ve girişim birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka tutarsız ve yasaktır” kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Nihai karar metninde, Rekabet Kurulu’nun 5 Alman otomotiv şirketine açılan soruşturmanın, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya antre zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlali sebebiyle açıldığını hatırlatıldı.

ACC’de 8 takvim zamanaşımı, SCR’de ise anlaşmaların Türkiye piyasasını organize etmeye karşın olmadığına karar verildi. Nihai karar metninde, Adaptif Sürat Sabitleyici (ACC) sistemlerin karşın anlaşmanın, 8 takvim zamanaşımı süresinin dolduğu açıklanarak, özel bir katalizör yoluyla bir dizel motorun egzoz akımına bir istikrarsız azaltıcı madde enjekte eden gelişmiş bir aktif emisyon teftiş teknolojisi sistemi olan SCR’ye yönelik yapılan anlaşmaların Türkiye piyasalarına aracısız olarak kayda değer bir tesir doğurmadığına karar verildiği aktarıldı.

5 Alman devine rekabete aykırı hareket etmedikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmemesine karar verildi. Keza metine göre, Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan dosya zarfında öteki iş birliklerinin 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesine kuraldışılık teşkil etmediğine ve aynı kanunun 16. Maddesi uyarınca 5 Alman otomotiv devine idari para uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Yorum yapın